Skip to content

Labirint omejitev

Game-Based Learning – Training for Youth Workers

25. Oktober – 1. November 2023

Labrint omejitev je igra zasnovana na modelu Učenje skozi igro (Game-Based Learning – GBL) in celostnem pristopu Glava-Srce-Roke (Head-Heart-Hands – HHH).

Trening je namenjen mladinskim vodjem in mladinskim delavcem. Igra Labrint omejitev je bila zasnovana kot ustvarjalen pristop k temam ekosocialne tranzicije. Ekosocialna kriza, značilna za današnjo družbo zadeva vse: državljane, odločevalce, civilno družbo, nevladne organizacije, akademsko skupnost, … Kot družba se soočamo z izzivom: kako urediti družbo, ekonomijo in kulturo na način, da ne presežemo svojih okoljskih omejitev in v okviru družbene pravičnosti in vključevanja. Igra je orodje, ki udeležence vabi, da vzamejo prohodnost v svoje roke. Skozi preizkušnje, dileme, izkušnje, simulacije in igre vlog bodo preizkušali, ustvarjali in izbirali različne poti na kolektiven in sodelujoč način kot udeleženci in sousttvarjalci.
Več info.. (v Angleščini)

Co-financed by the ERASMUS+program