Skip to content

Postali smo partnerji programa Mladi iznajditelji (Young Innovators)

Z navdušenjem sporočamo, da smo Društvo Sončni grič, postali partnerji programa Young Innovators – Mladi iznajditelji! V Sloveniji se tako že tretje leto priključujemo mednarodnemu programu Young Innovators – Mladi iznajditelji.

Mladi iznajditelji je en izmed programov svetovno znane organizacije EIT Climate-KIC, ki jo je ustanovil Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), neodvisna organizacija Evropske unije. EIT Climate-KIC je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, ki naslavlja podnebne spremembe preko inovacij, z namenom izgradnje brezogljičnega gospodarstva. Namen programa Mladi iznajditelji je opolnomočiti pedagoge in z znanjem o celostnem sistemskem mišljenju in tem, kako ga aplicirati na vsakdanjo uporabo pri pouku. 

Program je oblikovan tako, da združuje pristope in metodologije poučevanja, ki naslavljajo blaženje pondebnih sprememb (z in za otroke ter mladostnike), vodilnih organizacij na tem področju: Združenih narodov (Think, Talk, Act Climate), Fundacije Ellen MacArthur, EIT Climate-KIC etc. Glavne vsebine programa so krožno gospodarstvo in regeneracija, sistemske in družbene inovacije, tranzicija in podnebne spremembe. Učitelje bomo opolnomočili z znanjem o uporabi preprostih a efektivnih orodji za reševanje podnebnih izzivov s pomočjo celostnega pristopa k problemom. Program spodbuja poglobljeno razmišljanje o današnji situaciji in načine za kreativno reševanje okoljskih izzivov. 

Izjemno pomembnost takšnega izobraževalnega programov potrjuje izjemen odziv in zanimanje tako izobraževalcev, kot učencev zanj. Kar pa ni nič nenavadnega, saj smo v ključnem trenutku, ki kar kliče po ustvarjanju pozitivnih sprememb. Svet se je za trenutek ustavil in s svetom so se prekinile tudi navade in ustaljene prakse, ki se spočetka niso ustalile s posluhom za okolje in naš planet. Danes imamo tako resnično edinstveno priložnost, da z sistemskimi inovacijami razvijemo nove prakse in navade, ki bodo pripomogle k zmanjšanju učinka podnebnih sprememb. Z udeležbo v programu bomo učitelje s pomočjo delavnic, vizualnih orodji, problemskim učenjem ter preizkušenimi inovativnimi pristopi pripravili, da bodo mlade lahko podprli pri naslednjih korakih, ki bodo potrebni za spremembe sistemov in za usmerjeno uporabo kreativnosti.

Letos (v šolskem letu 2022 / 2023) bo v okviru programa Mladi iznajditelji predvsem poudarek na izobraževanju in usposabljanju učiteljev – multiplikatorjev. Izobraževanja bodo potekala preko spleta in bodo plačljiva. Po dogovoru s šolami, bodo usposabljanja izjemoma potekala lahko tudi v živo.

Usposabljanja za učitelje bodo sestavljena iz sledečih delov:

 • uvodnega predavanja in uvajanje v problematiko podnebnih sprememb
 • predstavitev metodologije in pristopov 
 • predstavitev orodij sistemskega mišljenja in njihove uporabe
 • delavnica simulacije skupinskega dela z orodji sistemskega mišljenja (delavnica)
 • evalvacija metodologije in orodji
 • proces soustvarjanja (co-creation) in preoblikovanja orodij in metodologij
 • načrtovanje učnih ur udeležencev z uporabo naučenega in izbranih orodji sistemskega mišljenja
 • seznanitev udeležencev z digitalnimi orodji in platform za skupinsko delo in interaktivno online poučevanje
 • uvod v facilitiranje online izobraževanje in izobraževanja v živo

Uvodna predavanja bodo pedagoge vpeljala v širši kontekst podnebnih sprememb, na lokalni in mednarodni ravni. Udeleženci programa se bodo spoznali s koncepti sistemskega mišljenja, krožnega gospodarstva, tranzicije, regeneracije ipd. Skozi praktične delavnice simulacije skupinskega dela na izzivu s pomočjo orodji za sistemsko mišljenje, bomo učitelje opolnomočili z znanjem in spretnostmi, s katerimi bodo lahko pri svojih urah samostojno podprli svoje učence. Vizualno razmišljanje in participatorne tehnike ponujajo učiteljem in učencem metodološki pristop in razvoj enostavnih pristopov pri reševanju zapletenih okoljskih izzivov. Oprt sistem orodij in metodologije pa omogoča, da so tako učitelji, kot učenci soustvarjalci učnih procesov, razvoja projektov in skupinskega dela.

Prenos znanja bomo zagotovili na sledeče načine:

 • s pripravljenimi učnimi scenariji in vizualnimi orodji
 • s priročnikom za učitelje
 • predhodna simulacija uporabe orodij in metodologije
 • soustvarjanje (co-creation) orodij in metodologije
 • načrtovanje učnih ur z uporabo teh
 • evalvacija in ponoven proces soustvarjanja po uporabih orodij in metodologij
 • povratna informacij s strani učencev
 • udeležba učencev v procesu soustvarjanja
 • nadaljna podpora učiteljem in izobraževalcem, tudi po zaključku usposabljanja
 • učitelji bodo imeli možnost vključitve tudi kot facilitatorji na delavnicah programa Mladi Iznajditelji – EIT Climate KIC Young innovators in ostalih izobraževanjih za učence in izobraževalce, ki jih organizira Društvo Sončni grič

Kmalu bomo objavili več podrobnosti o začetku usposabljanj za učitelje v letošnjem šolskem letu 2022/23 in odprli prijave. 

V kolikor bi že pred tem želeli več informacij in vas program zanima, vabljeni, da nam pošljete sporočilo preko spodnjega obrazca.

Sončen pozdrav!

ekipa Sončnega griča

ŽELITE VEČ INFORMACIJ V ZVEZI S PROGRAMOM MLADI IZNAJDITELJI?

Pošljite nam sporočilo

Strinjam se, da na moj e-naslov, ki sem ga vpisal/-a zgoraj prejmem odgovor v zvezi z mojim sporočilom, ki sem ga poslal/-a preko tega obrazca. Prav tako razumem in dovoljujem, da bodo moji osebni podatki shranjeni pri Društvu Sončni grič z namenom komunikacije glede izobraževanj za učitelje.