Skip to content

Projects

Učilnica za življenje | Classroom for Life

V času podnebne krize in nujnosti ukrepanja, želimo s projektom Učilnica za življenje (ang. Classroom for Life) okrepiti in inovirati slovenski šolski sistem, da bo vzgajal in opolnomočil generacije proaktivnih posameznikov.

Read More
A banner for European day of sustainable commuities, violet and green elements

European Day of Sustainable Communities

Engaging Youth in European Sustainable Communities The European Day of Sustainable Communities is one of ECOLISE’s flagship events. It is a celebration of local communities taking action for a healthier, fairer, regenerative Europe. It takes place on the third Saturday of September each year. Sunny …

Read More

Labirint omejitev / Labirynth of Limits

Trening je namenjen mladinskim vodjem in mladinskim delavcem. Igra Labrint omejitevje bila zasnovana kot ustvarjalen pristop k temam ekosocialne tranzicije. Ekosocialna kriza, značilna za današnjo družbo zadeva vse: državljane, odločevalce, civilno družbo, nevladne organizacije, akademsko skupnost, … Kot družba se soočamo z izzivom: kako urediti družbo, ekonomijo in kulturo na način, da ne presežemo svojih okoljskih omejitev in v okviru družbene pravičnosti in vključevanja. Igra je orodje, ki udeležence vabi, da vzamejo prohodnost v svoje roke. Skozi preizkušnje, dileme, izkušnje, simulacije in igre vlog bodo preizkušali, ustvarjali in izbirali različne poti na kolektiven in sodelujoč način kot udeleženci in soustvarjalci. Več info.. (v Angleščini)

GREEN RESET, Erasmus+ Youth exchange

Youth exchange 15th- 24th June 2022 / 10 – DAY DIGITAL DETOX IN NATURE OF SLOVENIAN ISTRIA Do you also think that life spins way too fast?That there is too much of everything?That it would be wise to slow down a bit and take time for yourself? This is it, my friend! Green reset is… Read …

Read More

WESEEN: EU Networks for Sustainable Future

Erasmus+ Strategic partnership 2021 – 2023 European Networks for Sustainable Future is a project for exchange of good practice and peer to peer learning between national networks that connect sustainable communities and community led initiatives from seven European countries. The objective of this p…

Read More

Podnebno mentorstvo za učitelje

EIT Climate-KIC RIS EduEx 2021 – projekt eksperimentov izobraževanja za blaženje podnebnih sprememb Tema: Učitelj kot facilitator učenja za trajnostni razvoj | Prenos znanja iz eko-vasi in tranzicijskih gibanj v šole V zadnjih sto letih se je za delovno silo potrebovalo predvsem kmetovalce in …

Read More

Trans Istra Eco Journey

Read the e-book with our memories, and visit our Instagram page with photos and posts from the journey. Trans Istra eco journey has been completed. Times were challenging, we coped with stomach flu, and fear of COVID. We built a loving community, supported each other through the journey, and learnt …

Read More

Trajnostni sadovnjak na Sončnem griču

Program za podnebne spremembe Mreže Plan B za Slovenijo Ob podpori Ministrstva za okolje in prostor in Eko sklada smo v okviru Programa za podnebne spremembe mreže Plan B za Slovenijo prejeli finančno spodbudo za vzpostavitev trajnostnega sadovnjaka značilnih istrskih sadnih vrst.

Read More

Trans Istra Eco Journey 2021 – Erasmus + youth exchange August – September 2021

CLIPS – Erasmus + Strategic partnership 2018-2021

Dance your dance sustain your future – Youth Exchange 2018

Awake Istra – EVS 2018-2019

Sunny Hill has enabled a number of young people and youth workers to attend trainings

Into the wild – youth exchange 2019

CLIPS training 2019

Graphic facilitation training 2019

Sociocracy training 2018

Networking event for project creation 2018