Skip to content

Skupnostne iniciative in evropski zeleni dogovor: Naproti transformativnim politikam lokalnega razvoja

ECOLISE – evropska mreža za skupnostne pobude in EESC – Evropski ekonomsko-socialni odbor vas skupaj s partnerji vabijo, da se udeležite glavnega dogodka, posvetovanja vseh zainteresiranih strani v okviru večletne pobude naslovljene: 

Skupnostne iniciative in evropski zeleni dogovor: Naproti transformativnim politikam lokalnega razvoja

Dogodek bo potekal v ponedeljek, 28. novembra 2022 od 14:30 do 17:30 po srednjeevropskem času.

Na dogodek se morate predhodno prijaviti preko spletnega obrazca na tej povezavi.

Društvo Sončni grič je aktivni partner te pobude in skupaj z ostalimi evropskimi partnerskimi organizacijami sodeluje pri oblikovanju predlogov v prid skupnostnim iniciativam in njihovi pomembni vlogi v evropskem zelenem dogovoru.

Na tem dogodku bi radi predvsem slišali predloge in ideje:

  • Kako od besed k podnebni akciji?
  • Kako lahko izboljšamo evropski zeleni dogovor v prid lokalnim skupnostim?
  • Kakšna je vloga in vpliv državljanov in skupnosti na to, kako bomo živeli v prihodnosti znotraj zmogljivosti našega planeta?

Prepričani smo, da obstoječe skupnostne iniciative lahko pozitivno in vzorno vplivajo na korenite spremembe, ki jih v času podnebne krize potrebujemo. Permakultura, ekovasi, lokalne pobude, tranzicijska gibanja itd. so živi laboratoriji radikalnih družbenih inovacij. Da bi lahko še bolje uspevala, pa morajo biti podprta s tudi strani transformativnih politik lokalnega razvoja, v skladu (ali celo bolje!) z evropskim zelenim dogovorom. V želji, da bi se to zgodilo, smo zadnjih šest mesec skupaj s partnerji aktivno snovali 10 tez transformativnega lokalnega razvoja skupnostnih iniciativ. 

Na tokratnem dogodku bi radi teh 10 tez predstavili širši javnosti in vsem zainteresiranim stranem, tako na evropski, kot lokalni ravni. Skupaj s sodelujočimi bi se radi o teh tezah pogovorili in slišali vaše mnenje. Naš namen je, da pridobimo čim več podpornikov željnih sprememb, ki bodo z nami še naprej oblikovali predlog tez.

Na dogodku lahko pričakujete živahno razpravo s primeri dobrih praks, mreženje in prostor za debato s političnimi akterji (Evropska komisija, Evropski parlament, lokalni oblikovalci politik). Ta dogodek bo priložnost, da tudi sami prispevate k oblikovanju transformativnih politik lokalnega razvoja.

Upamo, da smo vzbudili vaše zanimanje! Za sodelovanje na dogodku, se prosimo prijavite na tej povezavi. Dogodek bo potekal izključno v angleškem jeziku.

Glavni kontakt: Nina Klein (ECOLISE), e: nina.klein@ecolise.eu

Organizatorji:

ECOLISE – je evropska mreža za skupnostne pobude v smeri podnebnih in okoljskih ukrepov, ki se zavzema za transformativno kolektivno delovanje in lokalizacijo trajnostnih rešitev.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESC) je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij delavcev in delodajalcev ter drugih interesnih skupin. Za Evropsko komisijo, Svet EU in Evropski parlament pripravlja mnenja o vprašanjih EU in tako opravlja vlogo vmesnega člena med institucijami odločanja EU in državljani EU.

Daljši opis dogodka in pobude (v angleščini) najdete na strani EU, na tej povezavi.