Skip to content
Evropski dan trajnostnih skupnosti logotip logo mandala

Evropski dan trajnostnih skupnosti 2022

Na ta dan praznujemo dosežke lokalnih skupnosti v smeri bolj zdrave in trajnostne Evrope. Letos je Evropsko leto mladih, zato posebno pozornost posvečamo njim.

Evropski dan trajnostnih skupnosti v letu 2022 izpostavlja pobude mladih v lokalnem okolju, seveda pa lahko praznujete kar koli in se pridružite tisočim dogodkom po Evropi. Če ste starejši, povabite mlade. Mladi povabite starejše.

Kdo?

Na dogodek so vabljene skupine, organizacije in skupnosti, ki počnejo nekaj za izboljšanje svojega lokalnega okolja in sveta. Praznovanju so se v prejšnjih letih pridružile skupine vseh vrst: zadruge, vrtičkarji, kavarnice, verske skupnosti, permakulturne pobude, ekovasi, festivali, šole, univerze, tranzicijska mesta … Letos dajemo poseben poudarek mladim.

Kaj?

Dogodki so lahko veliki ali majhni, v živo ali preko spleta. V času covida so mnogi dogodki potekali po spletu ali hibridno. V letu 2022 bo, kot kaže, spet možno organizirati dogodke v živo. Dajmo si torej duška, bodimo mladostni in se podružimo ob trajnostnih vsebinah!

Kdaj?

Evropski dan trajnostnih skupnosti bo 17. septembra 2022. Dobrodošli so vsi dogodki, ki jih boste organizirali kadar koli v septembru 2022! Registracija dogodkov je odprta!

Kako?

Načrtujte svoje dogodke za september in jih registritajte tukaj. Tako postanete soustvarjalci dneva trajnostnih skupnosti. Če želite, se lahko obrnete na nacionalno kontaktno točko v Sloveniji.

Zakaj?

Po vsem svetu manjše in večje skupine stopajo skupaj, da naredijo nekaj za boljši svet. Tisoče takih skupnostnih pobud v Evropi si prizadeva za bolj zdravo, pravično in trajnostno življenje.

Raziskave kažejo, da take pobude učinkovito zmanjšujejo svoj okoljski odtis, gradijo družbeni kapital in krepijo lokalno ekonomijo. Znano je, da so se krepke lokalne skupnosti boljše odzvale na pandemijo.

#EDSC22 želi na ta dan postaviti take pobude v središče pozornosti. Zavzema se, da pobude, ki jih vodi skupnost (in še posebej mladi!), dobijo več podpore s strani oblikovalcev politik in da navdihnejo širšo javnost. To je tudi priložnost, da skupnosti praznujejo svoje delo v smeri družbene preobrazbe.