Skip to content

Študijski krožek na Sončnem griču

Pod mentorstvom Marjete Šumrada iz Gozdne šole Hosta in s podporo Andragoškega centra Slovenije, smo imeli na Sončnem griču priložnost izvedbe študijskega krožka na temo Trajnostna kultura bivanja. Člani društva Sončni grič in naši znanci smo v 7 srečanjih študijskega krožka raziskovali pojem trajnosti. Krožkov se je udeleževalo 12 ljudi različnih starosti, izobrazbe in narodnosti. Prav zaradi te raznolikosti smo se lahko drug od drugega veliko naučili. Zaradi mednarodne udeležbe so krožki potekali v angleščini. Na prvem sreačanju smo se poglobili v 4 dimenzije trajnostnega razvoja po modelu Gaia Education, ki socialni, ekonomski in ekološki dimenziji trajnosti doda okvir kulture, ki definira naš odnos do soljudi, do okolja in življenja. Na   podlagi tega modela smo izvedli oceno trajnostne prakse društva Sončni grič in določili teme  naslednjih srečanj.

Strinjali smo se, da želimo vsaj dve srečanji posvetiti praktičnemu ustvarjanju na prostem, na ostalih srečanjih pa bomo drug z drugim delili svoje znanje. Tako smo se seznanili z metodo  nenasilne komunikacije, spoznali model napredne demokracije, ki se imenuje sociokracija in inkubator trajnostnih skupnosti CLIPS, ki nagovarja odnos med posameznikom in skupino v kateri deluje ter osnove, ki vplivajo na uspeh ali neuspeh skupin ki niso hierarhično organizirane. Vse naštete metode nagovarjajo socialni vidik trajnostne družbe. Ekološki vidik na Sončnem griču dnevno udejanjamo z reciklažo vode, dosledno uporabo ekoloških mil in čistil, pridelavo zelenjave brez kemikalij itd. V okviru študijskega krožka pa smo se naučili izdelati zeleno streho in izvedeli, da so zelene strehe zanimiva alternativa za mesta tudi zato, ker zmanjšajo učinek pregrevanja.  To pa je ob vse pogostejših pojavih vročinskih valov,  zagotovo aktualna tema. 

Na srečanju posvečenemu kulturi smo se posvetili skupnemu kreativnemu ustvarjanju in izdelali okroglo mozaik ploščo za mizo, ki že stoji v senci dreves na vrtu Sončnega griča. Različni kamenčki v mozaiku zajeti v okrogel obroč predstavljajo raznolikost posameznikov, ki skupaj tvorimo harmonično celoto. Med tem, ko smo udeleženci krožka v pripravljeno podlago polagali kamne, ki smo jih skupaj nabrali na obali nam je inštruktor igral na klarinet, kar je ob petju ptic, celotnemu dogodku dodalo prav  poseben čar.

Ekonomski vidik smo nagovorili s predstavitvijo zadruge, ki nudi prostor društvu Sončni grič in zadružne ekonomije, ki je zanimiva alternativa ekonomskemu modelu surovega kapitalizma, ki je po mnenju udeležencev krožka glavni vir socialnih in okoljskih izzivov s katerimi se sooča sodobna družba.