Skip to content

UMETNOST EKOBIVANJA

Glavna ideja je bila soustvariti mladinsko izmenjavo, ki se zavzema za in spodbuja osebno dobro počutje, trajnostne odnose in trajnostne življenjske sloge med mladimi. S tem namenom je bil projekt The Art of Eco-Living ustvarjen, v opomnik za upočasnitev, prizemljitev in povezovanje, hkrati pa je ustvaril bogato in poglobljeno učno okolje, v katerem so se trajnostna načela aktivno izvajala in ponotranjila.

Udeleženci so imeli priložnost izkusiti trajnostni način življenja v izobraževalnem okolju, ekovasi El Molino de Guadalmesi, medtem ko so sobivali in soustvarjali v sinhronizaciji z naravnimi ritmi bogate okolice na samem jugu Španije.

Deset dni smo se potapljali v srčni utrip skupnosti, delili vsakodnevna opravila in odgovornosti, ki ohranjajo skupnost pri življenju. Okolje za vzajemno učenje je vključevalo dejavnosti, kot so kuhanje, čiščenje, vrtnarjenje, elemente naravne gradnje, praktičnega vzdrževanja in nadgradnje obstoječih skupnih zunanjih prostorov.

Učili smo se in vadili veščine samorefleksije, se posluževali orodij za reševanje konfliktov, kot je nenasilna komunikacija in veščin samoizražanja, kot je dejavnost Forum.

Z izmenjavo znanja in poučevanjem o lastni kulturi, se je spodbujal medkulturni dialog. Udeleženci so skozi skupno doživljanje prostora in časa razblinjali predsodke in stereotipe z dejavnostmi, ki spodbujajo razmislek, komunikacijo, zaupanje in skupne izkušnje.